Udi Orayin

Şikilxo

На данном изображении может находиться: 4 человека, в том числе Данакари Ричард, люди сидят, стол и в помещении На данном изображении может находиться: один или несколько человек, люди сидят, стол и в помещенииVolqagrada baqala Udi İcminin tatarxoy "Sabantuy" bayrama


Heydər Əliyevi 95 yəşnək çuakesi tədbir


9 May Qələbin Ğine


Ef mayifka xucustane


Udin İcmani Gürcüstana bakala udiyoxun görüşəxun


Ef Novruz Xucustane

Admin: Sevinc Mahmudova


Udin aşpazxo XX bac usenxosta


Volqarad Udi icmin kalo. Volqaqrad Dövlət universiteti məlim. Fəlsəfə elmxoy doktor Riçard Danakarin "Dom Drujba" jurnala udiğoy barədə sam


Emil Mandjarinin "İvanova Biznes" jurnalasta bakala sam


Nije balnisin həkimxo


Udi Milli Mədəniyət Mərkəzi "Orayin" - na 20 Yanvar Şəhidxo eyextun bade


Amerkalu qonağ Koo Stroun "Udigoy Ukunxo" kirki təqdimata


Udi Mədəniyət Mərkəzi "Orayin" ni Kalo Oleq Danakari

Webmaster: Sevinc Mahmudova


Tarina şum badala kalna

Webmaster: Sevinc Mahmudova


Udin Çupuxo 20 - сi 100 usenluğa

Webmaster: Sevinc Mahmudova


2018-2019 Usenxoy Tumargir

Webmaster: Sevinc Mahmudova


"Tarina çoçabi tokmaşa

Webmaster: Sevinc Mahmudova


"Laşkoyi Siyuğ"

Webmaster: Sevinc Mahmudova


"Joğul" folklor ansamblı

Webmaster: Sevinc Mahmudova


Mandcari Benyamin Emili Ivanova şəhərə çuaxeğala "Cəilxoy Birgəlix Dostluğ Forma" Udiğone calxesta

Webmaster: Sevinc Mahmudova


XVIII Əsrlə aid orayin

Webmaster: Sevinc Mahmudova


"Bulun" gerges

Webmaster: Sevinc Mahmudova


Nije futbolçuyox

Webmaster: Sevinc Mahmudova


20 Iyul

Webmaster: Sevinc Mahmudova