Udi Orayin

Rəhbərlik


Georgi Keçari (1930-2006) şair - tərcüməci udi ədəbiyyatı tarixində ən şərəfli yer tutan tanınmış bir insan idi. O, 1930-cu ildə indiki Qəbələ rayonunun Nic kəndində anadan olub. 1947- 1952-ci illərdə Baki Dövlət Universitetinin Şərqşunaslıq fakultəsində təhsil alıb 1991-ci ildə "Orayin" ("Bulaq") Mədəniyyət Mərkəzinin əsasını qoyur və ömrünün sonuda dək həmin mərkəzə rəhbərlik edir.


Oleq Danakari 19 iyul 1955-ci ildə Qəbələ rayonunun Nic kənddində anadan olub. 1976-1982 ci

illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində təhsil alıb.2007-ci ildə "Orayin" ("Bulaq") Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəridi.